Preskoči na vsebino


Od 29. novembra do 5. decembra

Ponedeljek,  29. 11.

Dom

10

+Jože Zobec, obl., Rakitnica

Ribnica

18

+Franc Lovšin, starši in +druž. Andoljšek

+ Rudolf in Janez Andoljšek

Torek,   30. 11.

Ribnica

6 !

+Matija Klun

+stari starší in starši Majer

18

+Andrej, Angela, Jože Petelin in Andreja Požar

+Franc Češarek in Andreja Pucelj

Sreda,  1. 12.

Ribnica

8

+Alojzij llc in Olga Beljam, obl.

18

+Danijela Lavrič, 7. dan

+ Robert Staudacher, obl., in Tone, Emica in Tončka

Četrtek2. 12.

Ribnica

18

+starši in sinova Vesel, Breže

+Marija Kljun, 7. dan

Petek,  3. 12.

Ribnica

8

+Nežka Lesar, obl., Slatník

18

+Jože, obl., in starši Belaj

+lvan, Marija Šarič

Sobota,  4. 12.

Ribnica

8

za ribniške ministrante

Sv. Križ

17

+Jože in France Oblak

+st. Zidar, Breže, in Ivanka Zidar Martinjaš, Jurjevica

Ribnica

18

++starši Jože in Marija ter teta Marija Arko

NEDELJA,   5.12. - DRUGA  ADVENTNA

Ribnica

8

za župnijo

+Angela Malnar

Vel. Poljane

9

+Anton Pirnat, obl.

Ribnica

10

+Tone Petek, obl.

+Ana ín Franc Tanko, obl.

18

+starši Andoljšek, Jurjevica 5,

++druž. Žlindra
Lokacija: