Preskoči na vsebino

nalagam novice...


 

NA GORI TABOR SE JE JEZUS POKAZAL UČENCEM SPREMENJEN. 

     V evangeliju 2. postne nedelje slišimo, kako učenci za trenutek vidijo Jezusovo veličastvo. To je bilo še za časa Jezusovega zemeljskega življenja, pred poveličanjem. Jezus je učencem, ki ga bodo videli v popolnoma drugačnih okoliščinah, v trpljenju, ponižanju, na križu, hotel pomagati, da bi razumeli pashalni misterij - "velikonočno skrivnost". 

     Učencem, ki so videli poveličanega, je Jezus naročil, naj se z razodetjem ne hvalijo. Naj o njem molčijo, "dokler Sin človekov od mrtvh ne vstane". Verjetno pa so veliko premalo premišljevali, zakaj jim je to ukazal in tudi veliko premalo mislili, zakaj mora njihov Učitelj, preden bo od mrtvih vstal, še veliko trpeti in umreti. Naloga vsake generacije Jezusovih učencev je, da se v velikonočno skrivnost veliko poglablja. O njej ne sme molčati, ampak jo ljudem oznanjati, seveda na način, kakor ga generacija, med katero Jezusovi učenci živijo, more razumeti. Jezusovi sodobniki so v prvem stoletju na svoj način oznanjali velikonočno skrivnost, v srednjem veku spet drugače, v današnjem času pa jo morajo oznanjati tako, da bo sprejemljiva za današnje ljudi.Molitev v času epidemije COVID-19

Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.  
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. 
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. 
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. 
Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov - prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni - prosi za nas. 
Vsi Božji svetniki in svetnice - prosite za nas.
Kuge, lakote in vojske - reši nas o Gospod.


 

PRIJAVA ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI 

seznam dobite na tej POVEZAVI

 
PASTIRSKO PISMO ŠKOFOV ZA POST 2021 - I. in II. del 

Dobite na zavihku OZNANILA
 


POJASNILA  GLEDE  PASTORALNE  DEJAVNOSTI  V ČASU  SPROŠČANJA  UKREPOV