Preskoči na vsebino


31. nedelja med letom - 31. 10. 2021

31. NEDELJA MED LETOM  - 31. 10. 2021
Jezus je zapoved ljubezni do Boga in  ljubezni do bližnjega združil v eno samo in ju razglasil kot "prvo med vsemi zapovedmi" in da "večja ni nobena druga zapoved". Ko Jezus izjavi , da je ljubezen več kakor vse daritve, se ne obrača proti bogoslužju, temveč povdarja, da bi bilo bogoslužje prazno, če ne bi izhajala iz ljubezmi.

Godovi med tednom:

V ponedeljek slovesni in zapovedan praznik Vseh svetih, v torek spomin vseh vernih rajnih, v sredo sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec, v četrtek sv. Karel Boromejski, škof, v petek sv. Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika, v soboto sv. Lenart, opat. Danes teden 32. nedelja med letom - zahvalna nedelja.

V ponedeljek na praznik Vseh svetih bodo svete maše v Ribnici ob 8. in 10. uri, pri sv. Jožefu na Velikih Poljanah (ne pri sv. Tomažu) pa ob 9. uri. Zaradi napredujoče epidemije ne bo svetih maš popoldan ob 14. uri v Hrovači in pri Sv. Križu, ampak bodo samo molitve na pokopališču. Pri sv. Tomažu bodo molitve takoj po dopoldanski maši. Prosim držite razdaljo in tudi na pokopališču uporabljajte zaščitne maske. Ob 18. uri bo v farni cerkvi molitev rožnega venca za naše rajne in ob 20. uri molitev na pokopališču v Hrovači.

V torek, na praznik vseh vernih rajnih, bodo sv. maše: V Ribnici ob 8. in 18. uri, v Hrovači in pri sv. Tomažu ob 9. uri in pri sv. Križu ob 17. uri.

Petek je prvi v mesecu. Dopoldan obhajanje bolnih in ostarelih ob 17. uri vabljeni k češčenju Najsvetejšega.

V soboto po sveti maši vabljeni k marijanski pobožnosti.

Danes teden je zahvalna nedelja. Pri vseh svetih mašah darovanje za vzdrževanje duhovnikov. Za vsak vaš dar že vnaprej: Bog povrni!

Jutranje svete maše med tednom (ob 8. uri) bodo v kapeli v pastoralnem centru, razen na prvi petek.

 

 
Lokacija: