Preskoči na vsebino


MOLITEV

 

MOLITEV ZA DOMOVINO

Nebeški Oče, svoje Slovensko ljudstvo si dolga stoletja varoval in vodil, da je ohranjalo vero vate in ljubezen do bratov in sester po krvi. Zahvaljujemo se ti za duhovnike, redovnike in redovnice, za številne očete in matere ter druge ljudi, ki so s svojo vero in ljubeznijo do tebe in bližnjega gradili naš zemeljski dom in nas usmerjali k tebi v naš večni dom. Podpiraj s svojo milostjo vse nas, da bomo po priprošnji Brezjanske Marije Pomagaj pogumno vztrajali na poti evangelija in ohranjali jezik, kulturo in druge vrednote. Naj vsi člani slovenske narodne skupnosti na tem ozemlju ob spoštovanju pripadnikov drugih narodov ohranjamo in krepimo pripadnost slovenskemu narodu, ki naj te slavi v edinosti in medsebojni ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Lokacija: