Preskoči na vsebino


BOTRI

 

POMEN BOTRSTVA

Boter je tisti, ki (staršem) pomaga pri uvajanju katehumena (= pripravnika) v krščanstvo: torej v krščanski način življenja in v vključevanje v Cerkev – to je domačo župnijo. Zato je najprej sam zgled krščanskega življenja.

Boter ne nastopa samo v svojem imenu ali v imenu staršev, ampak je predstavnik Cerkve – to je (živega in dejavnega) župnijskega občestva (prim. Rimski obrednik Sveti krst 8; PZ 180, 205). To je v pravem pomenu cerkvena služba: Cerkev je tista, ki ga pošilja, zato tudi potrebuje potrdilo njenih predstavnikov (župnika). Bolje rečeno. Bog sam ga pošilja po Cerkvi.

 

KDO JE LAHKO BOTER

Kan.874 - § 1. Da je komu dovoljeno sprejeti službo botra, je treba:

1. da ga izbere krščenec sam ali njegovi starši oziroma njihov namestnik, če pa teh ni, župnik ali krstitelj; biti mora sposoben in voljan opravljati to službo.

2. da je spolnil šestnajst let, razen, če krajevni škof določi drugo starost ali iz upravičenega razloga župnik ali krstitelj sodi, da lahko naredi izjemo;

3. da je katoličan, da je bil že pri birmi in pri obhajilu in da živi primerno veri in nalogi, ki jo bo sprejel;

4. da mu ni bila nobena cerkvena kazen zakonito naložena ali razglašena;

5. da ni krščencu oče ali mati.

§ 2. Krščeni, ki je član nekatoliške cerkvene skupnosti, je lahko hkrati s katoliškim botrom samo priča krsta.

 

V primeru, da ima otrok dva botra morata biti to moški in ženska, kot pravi zakonik cerkvenega prava Kan.873: "Boter ali botra naj bo samo eden, lahko pa sta eden in ena."

Če boter ne živi v naši župniji, mora od svojega župnika prinesti potrdilo o sposobnosti za botra, kljub temu da je v naši župniji prejel zakramente uvajanja v krščanstvo (sv. krst, sv. birma, sv. obhajilo).

 

"ŽIVETI PRIMERNO VERI"

Težave nastanejo pri razlaganju, kaj pomeni živeti primerno veri. "Veliko ljudi je prepričanih, da so dobri verniki, ker »imajo« krst in birmo in so pripravljeni svoje otroke prinesti h krstu in jih potisniti do birme. To je daleč od resnice. Dober kristjan je tisti, ki se zavestno trudi, da bi hodil za Kristusom. V praksi to pomeni, da hodi redno (vsako nedeljo) k maši, pobožno k obhajilu in pogosto k sv. spovedi (večkrat na leto). K temu dodajmo še redno osebno molitev in dobra dela.

Potrdilo o botrstvu se izdaja »za nazaj«. S tem papirjem se potrjuje, da je kandidat »bil« oz. »je« primeren za to službo. Nekateri prihajajo z obljubo »da bodo« odslej drugače ravnali. Ta obljuba je prazna in na njej ne moremo izdajati potrdila.

Poseben primer so tisti, ki si delijo posteljo, ki ni njihova zakonska postelja. Koruzniki niso primerni za botrsko službo, ker ne živijo kot dobri kristjani, temveč v stalni, veliki grešni priložnosti ali v (smrtnem) »grehu«, kakor se je reklo nekoč. Koruzništvo je laž. To se pokaže že v tem, da stanujeta sicer pod isto streho, a imata različna naslova! Lažeta sebi, da se imata rada, državi (zaradi materialnih ugodnosti) in Bogu, ker ne dovolita, da bi posvetil njuno zvezo. To, da hočeta biti še botra, je le dodatno sprenevedanje.

Poštenost terja, da kdor ne izpolnjuje teh minimalnih pogojev, odkloni prošnjo za botrstvo in ne sili v duhovnike, da bi proti navodilom Cerkve izdajali papirje, ki niso skladni z resnico." (Ihan)

 

PRIPRAVA ZA BOTRE

Prav zaradi nerazumevanja pomena botrstva smo se v naši župniji odločili za pripravo za botre. Namenjena je vsem, ki želijo biti botre pri krstu ali birmi v naši župniji.

Potekala bo večkrat na leto, točen datum najdete v Sejalcu tistega meseca in med tedenskimi oznanili.

 

Vir: ZCP, KKC, internetna stran župnije Ihan
Print Friendly and PDF