Preskoči na vsebino


Karitas – župnije Ribnica (ŽK)

 
Župnijska Karitas Ribnica
Škrabčev trg 15
1310 Ribnica
 
Sedež ŽK: župnišče
 
Poslovni račun: 02321-0092165573
Davčna številka: 57119708
 
 
ŽK je cerkvena ustanova, ki jo je ustanovil župnik leta 1992. Je sestavni del ŠK, s katero načrtuje svojo dejavnost in letno poroča o svojem delu.
ŽK vodi tajnik, odgovarja pa ustanovitelj.
ŽK sestavljajo prostovoljci, ki imajo posluh za karitativno dejavnost in predstavniki različnih skupin. Evidentiranih je 20 prostovoljcev, od tega jih je v ožjem odboru 7. Ostali so več ali manj aktivni.
 
 
Organi ustanove so:
- občni zbor
- tajništvo 5-7članov
- tajnik: Dragica Petelin
- blagajnik: Marija Klun
 
 
Člani tajništva se sestajamo vsak prvi ponedeljek v mesecu. Na teh sejah rešujemo prošnje ljudi v stiski, načrtujemo delo za tekoči mesec, vsak ponedeljek izvajamo dežurstvo med 9-10 uro v župnišču. Vodimo pogovore, svetujemo po svojih sposobnostih, razdeljujemo redno prehrambene pakete.
Odkrivamo ljudi, ki so pomoči potrebni preko CSD, šole in patronažne službe. V tajništvu skrbimo za strokovno usposabljanje članov in njihovo duhovno rast v okviru ŽK in ŠK. Organiziramo obiske v domu starejših občanov, VDC in bivalni enoti, ter poskrbimo za obdaritev. Organiziramo srečanje za starejše, bolne in invalide s sveto mašo in družabnim srečanjem.
 
Organiziramo srečanje molitvenih skupin treh župnij: Sv. Gregor, Dolenja vas in Ribnica v cerkvi Marijinega imena v Goriči vasi s sveto mašo in družabnim srečanjem.
 
FINANČNA SREDSTVA pridobivamo preko dveh nabirk v cerkvi, darov posameznikov, lastnega dela, občine, podjetja Inoterm in Spar. Udeležimo se tudi Klica dobrote na radiu Univox.
 
O delu ŽK obveščamo ŠK, občni zbor, ustanovitelja in širšo javnost.
 
O DOGODKIH vas bomo obveščali pravočasno preko obvestil v Ribniškem Sejalcu in Župnijski spletni strani.Print Friendly and PDF