Preskoči na vsebino


Glavni oltar

Glavni oltar je iz sivega kamna in marmorja izdelal ljubljanski kamnosek Ignacij Toman. Oltarna slika sv. Štefana papeža iz leta 1901 je delo znanega slovenskega impresionista Ivana Groharja. Predstavlja papeža sv. Štefana, ki se dviga nad mračnim mestom Rimom v spremstvu angelov proti nebeškim višavam. Prvotno oltarno sliko, ki je ohranjena, je naslikal Franc Globočnik. Ohranjena in leta 1994 restavrirana je še slika papeža Štefana, ki jo je upodobil slikar Matevž Langus. Sliko Brezmadežne, ki je v glavnem oltarju za Marijine praznike in pobožnosti, je naslikal slikar Wolf. Sliko Srca Jezusovega, ki je v glavnem oltarju meseca junija je naslikal p. Blaž Farčnik.

Kipe svetnikov pa je iz mavca napravil kipar Franc Ks. Zajc. Levo od oltarne slike je kip sv. Petra, desno pa sv. Pavla. Nad sv. Petrom stoji angel, ki ima v rokah trak z napisom: "Slava Bogu." Angel nad sv. Pavlom v rokah drži knjigo z grškima črkama alfa in omega. Poleg tabernaklja sta tudi dva angela v molitveni drži.

Glavni oltar je 13. julija 1873 posvetil takratni ljubljanski knezoškof Jernej Vidmar. Vanj je vzidal tudi relikvije sv. Kasta, sv. Sekunda in sv. Fortunata. Na ta dan je bila tudi posvečena sedanja župnijska cerkev. Umetniško dragocena so dvokrilna tabernakeljska vratca, ki jih je po načrtu arh. Ivana Vurnika in njegove žene Helene leta 1915 izdelal ljubljanski pasar Ivan Kregar. V letih prve svetovne vojne so namreč ribniške žene namesto za obljubljenega romanja začele zbirati sredstva za nova vratca. Na levem krilu sta v medaljonih upodobljena Jezusovo rojst vo (sv. Jožef, Marija, Jezušček in pastir) in Jezus na križu (pod njim stojita Marija in sv. Janez Ev.). Na desnem krilu sta upodobljena prizora zadnje večerje in Marijinega kronanja v nebesih. Na vrhu vratc stoji Marija z Jezuščkom.

Tabernakelj je bil blagoslovljen 29. oktobra 1916. Pod tabernakeljskim baldahinom je križ.

Leta 1994 je akademski slikar Tomaž Perko iz Cerknice za glavni oltar upodobil sliko Križanega Jezusa. Na tiho nedeljo leta 1994 jo je blagoslovil nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar.

Na tretjo adventno nedeljo, 17. decembra 1989 je škof Jožef Kvas. Glavni oltar s sliko križanega Jezusa, Tomaž Perko, l. 1994 posvetil nov daritveni oltar.

Načrt za obnovo prezbiterija: nov oltar, ambon, mizico za darove in tlak je izdelal arh. Franc Kvaternik. Kamnoseško delo je izvedel Andrej Mravlja s svojimi sinovi iz Hotavelj. Krstni kamen, ki je nekdaj stal pod pevskim korom, je bil obnovljen in prenesen na sedanje mesto v prezbiteriju.

Glavni oltar s sliko križanega Jezusa, Tomaž Perko, l. 1994
Print Friendly and PDF